Priser

I en perfekt värld får man som man vill, fast vem lever i en sådan….  ;-)
Priser nedan är önskemål. Fast vi är flexibla…..

Apopocalyps     70.000 ex företag, 3 set
Benny Astor       10.000-25.000 pris varierar på vad jag ska göra

Privatpersoner: Offert
Företag: Fråga oss gärna för bästa pris, vi spelar hellre än vi är hemma och lediga…

Tillkommer alltid hotell, resersättningar ev extra ljud och ljus
Vid spelningar som ligger längre än 35 mil från Borlänge tillkommer även hotell för natten innan.
Vi åker kvällen före och övernattar på lämplig ort efter vägen för att vara pigga vid speltillfället.

Festplanering/ Konsult
1000 kr/tim samt reseersättning 50 kr/mil.